Direktori Ibu Pejabat

Direktori Ibu Pejabat

LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

Foto

Nama

Jawatan

Talian Terus

Sambungan

Unit

Emel

Datin Lydia A. Bohindang

Timbalan Pengurus Besar (PTN)

211370

20

lydia.andrew@sabah.gov.my

Alinahwati Ali Hassan

Pembantu Tadbir

21

alinawati.ali@sabah.gov.my

Hjh. Mariani Hj. Mahmood

Pegawai Tadbir

22

mariani.mahmood@sabah.gov.my

Jenus Gansau

Pegawai Tadbir

26


jenus.gansau@sabah.gov.my

Mohd Syahrril Ag. Dinin

Penolong Jurutera

23

mdsyahrril.awgdinin@sabah.gov.myJerry Stephen

Penolong Pegawai Tadbir

24

Unit Kualiti & Penerangan

jerry.stephen@sabah.gov.my

Mohd Suhaimi Mohamed Husain

Pembantu Tadbir

27

Suhaimi.Husain@sabah.gov.my

Komsiah Mandarus

Pembantu Tadbir

30

Komsiah.Mandarus@sabah.gov.my

Mohd. Fadly Amir Hamzah

Pembantu Tadbir

28

Fadly.Hamzah@sabah.gov.my

Norhayati Derim

Pembantu Tadbir

28

Norhayati.Derim@sabah.gov.my

Mohd Farid Johari

Pembantu Tadbir

29

mohdfarid.johari@sabah.gov.my

Abdul Gafar Majid

Pembantu Tadbir

31

Gafar.Majid@sabah.gov.my

Zarinah Baham

Pembantu Tadbir

34

zarinah.baham@sabah.gov.my

DK Hafidzah Pg. Adnan

Pembantu Tadbir

33

Hafidzah.Adnan@sabah.gov.my

Norimah Madin

Operator Telefon

MingKong.Chin@sabah.gov.my

Francisco Minson

Pembantu Tadbir

31

francisco.minson@sabah.gov.my

Rosmaidi Bakir

Pembantu Tadbir

29

Rosmaidi.Bakir@sabah.gov.my

Dalilul Thakdim

Pembantu Tadbir

27

Unit Audit Dalaman

Dalilul.Thakdim@sabah.gov.my

Mohd Azral Jaid

Pembantu Tadbir

32

MohdAzral.Jaid@sabah.gov.my

Supoh Marto

Pembantu Rendah Awam

36

Supoh.Marto@sabah.gov.my

Ahmah Diik

Pembantu Rendah Awam

36

Ahmah.Diik@sabah.gov.my

Chin Ming Kong

Pemandu Kenderaan

35

MingKong.Chin@sabah.gov.my

Maslin Mail

Pembantu Rendah Awam

35

Maslin.Mail@sabah.gov.my

Kitlister Salim

Pembantu Rendah Awam

35

Kitlister.Salim@sabah.gov.my

Ronaldo Egvey Evan

Pembantu Rendah Awam

36

Ronaldo.Evan@sabah.gov.my

Mohd Riduan Jamain

Pegawai Teknologi Maklumat

38

Unit Teknologi Maklumat

riduan.jamain@sabah.gov.my

Ahmad Shah Kassiran

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

39

Unit Teknologi Maklumat

Ahmad.Kassiran@sabah.gov.my

Nur Yasmien Farhanna Sanif

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

39

Unit Teknologi Maklumat

Nur.Yasmien@sabah.gov.my

Wong Kee Haw

Juruteknik Komputer

55

Unit Teknologi Maklumat

keehaw.wong@sabah.gov.my

Yusrizan Yunus

Pembantu Tadbir

55

Unit Teknologi Maklumat

yusrizan.yunus@sabah.gov.my

Nurul Hashimah Yusoff

Pembantu Tadbir

55

Unit Teknologi Maklumat

nurulhashimah.yusoff@sabah.gov.my

Foto

Nama

Jawatan

Talian Terus

Sambungan

Unit

EmelEswadi RoslanTimbalan Pengurus Besar (KPK)

212441

70

Eswadi.Roslan@sabah.gov.myNasir BasiPegawai Wilayah (PBU)

63

Nasir.Basi@sabah.gov.my

Richerd Wong

Pegawai Wilayah (PDN)

62

SinTen.Wong@sabah.gov.my

Rizal Rosman

Pegawai Pertanian

66

Rizal.Rosman@sabah.gov.my

Hj. Syarifudin Leslying

Pegawai Wilayah (PBS)

64

Syarifudin.Leslying@sabah.gov.myAsniaty AmboPembantu Tadbir (P/O)

61

Asniaty.Ambo@sabah.gov.my


Hjh. Norita MuntolPembantu Tadbir (P/O)

67

Norita.Muntol@sabah.gov.my

Mohd Hairy Othman

Pembantu Tadbir (P/O)

67

Hjh. Norlia Abd Aziz

Pembantu Tadbir (P/O)

69

Norlia.AbdulAziz@sabah.gov.my

Lendy Lorance

Pembantu Tadbir (P/O)

69

Lendy.Lorance@sabah.gov.my

Jalian Paidi

Pembantu Tadbir (P/O)

68

Jalian.Paidi@sabah.gov.my

Jimmy Joannes

Pembantu Tadbir (P/O)

69

Jimmy.Joannes@sabah.gov.my

Fauziah Duraman

Pembantu Tadbir (P/O)

68

Fauziah.Duraman@sabah.gov.my

Foto

Nama

Jawatan

Talian Terus

Sambungan

Unit

Emel

Alexius Modiun

Timbalan Pengurus Besar (Skim)

211350

70

Frankie Joilin

Pegawai Pertanian

72

Herman Ronie

Pegawai Pertanian

73

Lucy Fabian

Pembantu Tadbir (P/O)

71

Xavier C. Jinoleh

Pembantu Tadbir (P/O)

75

Foto

Nama

Jawatan

Talian Terus

Sambungan

Unit

Emel

Mohd Redzuan Hj. Awang

Timbalan Pengurus Besar (PG)

210679

80

Redzuan.Awang@sabah.gov.my

Josephine J. Joseph

Pembantu Tadbir

81


Josephine.Joseph@sabah.gov.my

Herwan Hj. Aluwisos

Pegawai Wilayah Zon Dua

82

Herwan.Aluwisos@sabah.gov.my

Yusili Balumbun

Pegawai Wilayah Zon 1

83

Yusili.Balumbun@sabah.gov.my

Silia Laurince

Penolong Pegawai Tadbir

84

Silia.Laurince@sabah.gov.my

Nurul Hidayah Abdullah

Pembantu Tadbir

86

Nurul.Hidayah@sabah.gov.my

Christino Natally Luow

Pembantu Tadbir

86


Christino.Natally@sabah.gov.my

Ong Ping Soon

Pembantu Tadbir

84


PingSoon.Ong@sabah.gov.my

Maxwell Larry Philip

Pembantu Am

85

Maxwell.Philip@sabah.gov.my

Foto

Nama

Jawatan

Talian Terus

Sambungan

Unit

Emel

Dasau Hassan

Penolong Pengurus Besar (KEW)

216469

40

Dasau.Hassan@sabah.gov.my

Decyce Jean Dusin

Akauntan

42

Decyce.Jean@sabah.gov.my

Norhana Ismail

Akauntan

43

Norhana.Ismail@sabah.gov.my

Jennet Ijom

Penolong Akauntan

44

Jennet.Ijom@sabah.gov.my

Elizabeth Moizim

Penolong Akauntan

45

Elizabeth.Moizim@sabah.gov.my

Jakilin Jintiol

Penolong Akauntan

48


Jakilin.Jintiol@sabah.gov.my

Liaw Siew May

Penolong Akauntan

46

SiewMay.Liaw@sabah.gov.my

Hjh. Mariani Habib

Pembantu Pegawai Tadbir

47

Mariana.Habib@sabah.gov.my

Dawn Ellner

Pembantu Tadbir

41

Dawn.Ellner@sabah.gov.my

Jeremy R. Timbuong

Pembantu Tadbir

53

Jeremy.Rodius@sabah.gov.my

Ricko A. Basar

Pembantu Tadbir

49

RickoAntonio.Basar@sabah.gov.my

Jureinah Tumaang

Pembantu Tadbir

48

Jureinah.Tumaang@sabah.gov.my

Jim Ritchie Yadzim

Pembantu Tadbir

53

Jim.Yadzim@sabah.gov.my

Ag. Mohd Noor

Pembantu Tadbir

50

AgMohdNoor.AgDamit@sabah.gov.my

Jekus Mojidin

Pembantu Tadbir

51

AgMohdNoor.AgDamit@sabah.gov.my

Norsin Gustin

Pembantu Tadbir

49

Norsin.Gustin@sabah.gov.my

Nurfaizah Hanum Hj. Mohd Yunus

Pembantu Tadbir

53

Nurfaizah.Hanum@sabah.gov.my

Izwan Jali

Pembantu Tadbir

52

Izwan.Jali@sabah.gov.my

Arther Malcom P Motiung

Pembantu Tadbir

51

Arther.Motiung@sabah.gov.my

Jeffri Alias

Pembantu Tadbir

52

Jefri.Alias@sabah.gov.my

Foto

Nama

Jawatan

Talian Terus

Sambungan

Unit

Emel

Chia Ching Lian

Penolong Pengurus Besar (PEM)

224807

90

ChingLian.Chia@sabah.gov.my

Andrey S. Ampilah

Penolong Pegawai Tadbir


91

andrey.ampilah@sabah.gov.my

Mohd Ghazalee Jaafarudin

Pembantu Tadbir

92

Ghazalee.Jaafarudin@sabah.gov.my

Fidro Joseph

Pembantu Tadbir

92

Fidro.Jospeh@sabah.gov.my

Vera Benjamin

Pembantu Tadbir

93


Vera.Benjamin@sabah.gov.my

Daitum Abd Jali

Pembantu Tadbir

93

Daitum.Jalil@sabah.gov.my

Clarissa Wiriana

Pembantu Operasi

94

Clarissa.Themothy@sabah.gov.my

Siti Funi Saiwon

Pembantu Awam

94


SitiFuni.Saiwon@sabah.gov.my

ms_MYMalay