Piagam Pelanggan

BAHAGIAN PENTADBIRAN

tpbp

Datin Lydia A. Bohindang

Timbalan Pengurus Besar

Emel: lydia.bohindang@sabah.gov.my
No. Telefon :088-212 311 smbg.20

Fungsi/Aktiviti Bahagian Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran melaksanakan fungsi atau aktiviti rutin seperti berikut:-

1. Mengurus keperluan dan pembangunan sumber manusia:-
– Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2)
– Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)
– Pelantikan, Kenaikan pangkat, Kemudahan cuti, Gaji dan Elaun, Tatatertib, Pencen
2. Mengurus keperluan kompetensi kakitangan:-
– Peperiksaan Skim Perkhidmatan
– Kursus dan latihan di peringkat jabatan
3. Mengurus kebajikan kakitangan:-
– Pinjaman perumahan, peribadi dan komputer
– Rawatan perubatan
4. Mengurusetia mesyuarat:-
– Mesyuarat Pengurusan
– Mesyuarat Jawatankuasa
– Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
– Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah
5. Mengendalikan penerimaan dan penghantaran rekod-rekod kualiti.
6. Mengendalikan pengurusan aset dan penyewaan bangunan.
7. Mengendali dan memantau penyelenggaraan prasarana:-
– Pembaikan
– Kebersihan
– Keselamatan
– Keselesaan
9. Mengurus dan menyelaras keperluan dan penyelenggaraan kenderaan.
10. Mengurus aduan dan maklum balas pelanggan.
11. Menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti:-
– Pameran
– Hari Bertemu Pelanggan
– Hari Peladang, Penternak dan Nelayan (HPPNS)
12. Memantau dan mengemaskini Laman Web:-
– www.ligs.sabah.gov.my (Laman Web Rasmi LIGS)
13. Mengurus perjalanan urusan rasmi:-
– Waran perjalanan
– Tempahan penginapan
– Tempahan tiket perjalanan

Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milik tapak.

Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milik tapak.

Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milik tapak.

Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milik tapak.

Menyiapkan Projek Bantuan Rumah (PBR) bina baru dalam tempoh 4 bulan dan baik pulih dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh milik tapak.

Memproses permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) tidak melebihi 25 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada pihak Bank.