BAHAGIAN PENTADBIRAN

Fungsi/Aktiviti Bahagian Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran melaksanakan fungsi atau aktiviti rutin seperti berikut:-

1. Mengurus keperluan dan pembangunan sumber manusia:-
– Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2)
– Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)
– Pelantikan, Kenaikan pangkat, Kemudahan cuti, Gaji dan Elaun, Tatatertib, Pencen
2. Mengurus keperluan kompetensi kakitangan:-
– Peperiksaan Skim Perkhidmatan
– Kursus dan latihan di peringkat jabatan
3. Mengurus kebajikan kakitangan:-
– Pinjaman perumahan, peribadi dan komputer
– Rawatan perubatan
4. Mengurusetia mesyuarat:-
– Mesyuarat Pengurusan
– Mesyuarat Jawatankuasa
– Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
– Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah
5. Mengendalikan penerimaan dan penghantaran rekod-rekod kualiti.
6. Mengendalikan pengurusan aset dan penyewaan bangunan.
7. Mengendali dan memantau penyelenggaraan prasarana:-
– Pembaikan
– Kebersihan
– Keselamatan
– Keselesaan
9. Mengurus dan menyelaras keperluan dan penyelenggaraan kenderaan.
10. Mengurus aduan dan maklum balas pelanggan.
11. Menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti:-
– Pameran
– Hari Bertemu Pelanggan
– Hari Peladang, Penternak dan Nelayan (HPPNS)
12. Memantau dan mengemaskini Laman Web:-
– www.ligs.sabah.gov.my (Laman Web Rasmi LIGS)
13. Mengurus perjalanan urusan rasmi:-
– Waran perjalanan
– Tempahan penginapan
– Tempahan tiket perjalanan

ms_MYMalay